hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

הרדמה לניתוחי לב - השראת ההרדמה

השראת הרדמה בניתוחיי לב

 

השראת ההרדמה

לרשות המרדים עומד מגוון של תרופות הרדמה בעלות מאפיינים שונים מבחינת השפעתן על מערכות הגוף השונות והפרופיל ההרדמתי שלהן. למשל תרופות מסויימות פוגעות בתפקוד הלב יותר מאחרות, תרופות מסוימות מורידות את קצב הלב בעוד אחרות מעלות אותו, תרופות מסוימות הן בעלות אפקט מהיר ואחרות איטיות. המטרה בהשריית ההרדמה היא להביא את החולה למצב הרדמה כללית ולאבטח את נתיב האויר (צנרור קנה) תוך שמירה על יציבות מערכת הלב, כלי הדם והנשימה. משימה זו עשויה להיות לא פשוטה בחולים מורכבים ולא יציבים. המרדים תופר את ההרדמה על פי מצבו הרפואי של החולה והניתוח המתוכנן. למשל, חולים עם הצרות קשה של המסתם האורטלי הזקוקים לניתוח תיקון/החלפה של המסתם האורטלי יהנו מקצב לב איטי, תנגודת גבוהה של כלי הדם הפריפרים, התכווצות לבבית נאותה ומילוי נאות של הלב. על המרדים להתאים את ההרדמה באופן שיאפשר קיום הפרמטרים הללו בשילוב פרמטרים רבים אחרים המתייחסים למערכות הגוף השונות.

 

אתם כאן: דף הבית הרדמה לפי תחום הרדמה לניתוחי לב