hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

הרדמה בשמנות חולנית - השראת הרדמה בחולה השמן

השראת ההרדמה

טרם השראת הרדמה דרוש מתן חמצן במסכה למשך מספר דקות כבכל הרדמה כללית, אם כי חשיבות הליך זה עולה בחולה השמן שכן הרזרווה הנשימתית שלו מופחתת.

חומרי ההרדמה הניתנים להשראת ההרדמה מותאמים למצב החולה, גורמי סיכון, תנאי נתיב האויר וכו', המינונים שונים בשמנים עבור חומרים מסויימים ועבור אחרים אינם שונים (מינוני חלק מחומרי ההרדמה מחושבים על פי המשקל הרזה- lean body weight- כלומר משקל הגוף ללא מסת השומן או משקל הגוף האידיאלי לגובה (Ideal body weight). מינוני חומרים אחרים מחושבים על פי משקל הגוף המלא- total body weight). 

שכיחות נתיב אויר קשה עולה בשמנים עקב מסת הרקמה הרכה סביב נתיב האויר. במצבים בהם ישנו נתיב אויר בעייתי וצפוי צנרור קנה קשה, יתכן צורך בצנרור קנה בעירות, תחת סדציה קלה והרדמה מקומית של נתיב האויר (ראה אמצעים להשתלטות על נתיב האויר ).

צנרור קנה תחת הרדמה כללית מצריך התייחסות לסיכון לאספירציה של תוכן קיבה, הן בהיבט המניעתי טרם הניתוח והן באופן השריית ההרדמה (למשל, הפעלת לחץ על סחוס הקריקואיד בצוואר-תמרון סליק).

מנח החולה במהלך הלרינגוסקפיה וצנרור הקנה הוא מהותי להצלחת צנרור הקנה ולעיתים נעשה שימוש בכריות מיוחדות לצורך הגעה למנח האופטימלי.

הרדמה אזורית היא אופציה אפשרית, בניתוחים מסויימים כתחליף להרדמה כללית על סיבוכיה, ובמקרים אחרים בשילוב עם הרדמה כללית, בעיקר לצורך הפחתת מינונים חומרי ההרדמה במהלך הניתוח ולצורך שיכוך כאב לאחר הניתוח. הרדמה אזורית כוללת גם חסמים עצביים פריפרים וגם הרדמה נויראקסיאלית (הרדמה אפידורלית או ספינלית). תוכלו להרחיב על כך בהרדמה אזורית . מבנה הרקמות העוטפות את חוט השדרה שונה בשמנים ומצריך התאמת מינון.

 

אתם כאן: דף הבית הרדמה לפי תחום הרדמה בשמנות חולנית