hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

הרדמה בשמנות חולנית - דרגות השמנה

human weight scale

תופעת ההשמנה היא בעיה רחבת היקף בעולם המערבי. בארה"ב 65% מהאוכלוסיה סובלת ממשקל יתר או שמנות וגם בארץ התופעה מתקרבת במימדיה.

ניתן לכמת שמנות באמצעות ערך ה-BMI המוגדר כמשקל בקילוגרמים חלקי הגובה במטרים בריבוע.


               משקל בקילוגרמים
 BMI= ---------------------------
             גובה במטרים בריבוע

המספר שמתקבל מאפשר הערכה של מידת השמנות, ובהתאם הסיכונים הכרוכים בה.

BMI תקין- 18-25.

משקל יתר (overweight)- 25-29.9.

שמנות (obesity) -30-50- כאשר זו מסווגת כ-

-          Class 1- 30-34.9.

-          Class 2- 35-39.9.

-          Class 3- 40-49.9 (מכאן והלאה מדובר בשמנות חולנית- morbid obesity).

-          Superobese- BMI 50 ומעלה.

ככל שה-BMI גבוה יותר כך גובר הסיכון לסיבוכים השונים הקשורים בהשמנה.

היקף המותן מהווה גם הוא סמן לסיכון כאשר הגבול בגברים עומד על 102 סמ' ובנשים 88 סמ'. שילוב של BMI גבוה עם היקף מותן גבוה יוצר את הסיכון הרב ביותר.

אתם כאן: דף הבית הרדמה לפי תחום הרדמה בשמנות חולנית