hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

הרדמה בשמנות חולנית - הערכה טרום ניתוחית של החולה השמן

הערכה טרום ניתוחית

המפגש הטרום ניתוחי יכלול הערכת כלל המערכות הרלוונטיות (ראה "המפגש הטרום ניתוחי ") תוך התייחסות לסיבוכי השמנות כפי שפורטו לעיל', בדגש על מערכת הלב וכלי הדם, מערכת הנשימה, נתיב האויר, כולל הערכת דום נשימה בשינה. לעיתים תדרשנה בדיקות נוספות כגון אקו לב, אקג, צילום חזה ובדיקה במעבדת שינה).

מקרים שבהם יש הערכה לסיכון יתר לאספירציה של תוכן קיבה (למשל חולים הסובלים מסכרת, רפלוקס גסטרואסופגיאלי או בקע סרעפתי) ינתנו תרופות להפחתת נפח וחומציות נוזל הקיבה טרם הניתוח.

מתן חומרים סדטיבים ומפחיתי חרדה צריכים להנתן בחולים עם חשד לדום נשימה בשינה רק לאחר שיקול דעת, משום שאלה עלולים להחמיר את דרגת חסימת נתיב האויר.

חולים שעוברים ניתוח בריאטרי חוזר עלולים לסבול מחסרים תזונתיים שונים. על כן תידרש בדיקת רמת ויטמין 12B, ברזל, סידן וחומצה פולית, וכן בדיקת תפקודי הקרישה.

חולים המשתמשים במכשיר CPAP ביתי ידרשו להצטייד במכשיר לצורך שימוש בו לאחר הניתוח.

הסבר על צורך באמצעי ניטור מיוחדים על סמך המצב הרפואי ינתן במהלך מפגש זה, כמו גם הסבר על אפשרות של הנשמה ממושכת לאחר הניתוח במקרים בהם פרמטרים פיזיים, חומרת הבעיה הריאתית, הלבבית או של נתיב האויר, מעידים את החולה לקושי בגמילה מהנשמה.

מקרים מיוחדים בהם הסיכון גבוה לפקקת ורידים וסיבוכיה סביב הניתוח ינתן טיפול מונע קרישה לעיתים עוד טרם תחילת הניתוח, בנוסף לטיפולים נוספים להפחתת הסיכון (מגפיים פניאומטיות מתנפחות, צמצום מקסימלי במשך הניתוח, מוביליזציה מהירה לאחר הניתוח).

 

אתם כאן: דף הבית הרדמה לפי תחום הרדמה בשמנות חולנית