hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

הרדמה בשמנות חולנית - טיפול תוך ניתוחי

טיפול תוך ניתוחי

השכבה על שולחן הניתוחים

התייחסות מיוחדת להשכבת החולה על שולחן הניתוחים מחוייבת למניעת סיבוכים של לחץ על מבנים עצביים ורקמות שונות. לעיתים נדרש צורך בשולחן ניתוחים מיוחד, רחב, ובציוד עזר כולל מזרונים מיוחדים המאפשרים פיזור המשקל באופן שמפחית נקודות לחץ באזורים רגישים. מעבר לכך, מנח החולה במהלך הניתוח (שיפוע ראש למעלה או למטה), הם בעלי השפעות משמעותיות על הפרמטרים הנשימתיים ושל מערכת הלב וכלי הדם (שינויים בהחזר הורידי ללב, לחץ הדם ותפוקת הלב) וכמובן שעל המרדים להתייחס לפרמטרים הללו במהלך הטיפול ההרדמתי.

אבדן דם במהלך ניתוחים בשמנים הוא רב יותר בהשוואה לרזים ומצריך התייחסות של המרדים לגבי קצב מתן הנוזלים ומוצרי הדם במהלך הניתוח. משך הניתוח לעיתים קרובות ממושך יותר.

ניתוחים ממושכים בשמנים עלולים להביא לנזק רקמתי משמעותי והרס שריר (רבדומיוליזיס) עקב הלחץ הרב על הרקמות – סיבוך קשה ומסוכן שיכול להתבטא גם באי ספיקת כליות חריפה ומצריך טיפול במסגרת טיפול נמרץ.

התעוררות

ביצוע אקסטובציה (הוצאת צינור ההנשמה וחזרה לנשימה ספונטנית) בחולה השמן תלוי בגורמים רבים כולל המצב הריאתי והלבבי הטרום ניתוחי, מהלך הניתוח, ומידת ההשפעה השלילית של השכיבה הממושכת וההרדמה על הפיזיולוגיה הנשימתית. השאיפה היא לבצע את האקסטובציה על שולחן הניתוחים בתום הניתוח. לעיתים קרובות נדרש מתן חמצן ושימוש במכשירי CPAP/BPAP (צורות הנשמה מכנית באמצעות מסכה) לאחר האקסטובציה. במקרים אחרים נדרש המשך הנשמה באמצעות צינור ההנשמה וגמילה הדרגתית במסגרת ההתאוששות או יחידת טיפול נמרץ.

שיכוך כאב

בשל השפעת חומרי הרדמה תוך ורידיים ונשאפים רבים על פוטנטיות נתיב האויר ורגישות היתר של חולים שמנים להשפעות מדכאות הנשימה של תרופות אלה יש נטיה להשתמש בהרדמה אזורית בניתוחים אלה, וכן בהסננת חומר הרדמה מקומית בחתך הניתוח ושימוש בחומרים משככי כאב תוך ורידיים שאינם נרקוטים (כאשר גם כאן נדרש שיקול דעת המתיחס לתופעות הלוואי של חומרים אלה- למשל, חומרים מקובצת NSAIDS אמנם לא מדכאי נשימה אך עלולים להגביר סיכון לדמם עקב פגיעה בתפקוד הטסיות). לעיתים קרובות נעשה שימוש במכשיר PCA (patient control analgesia)- מכשיר הנמצא בשליטת המטופל לצורך מתן קצוב של חומרי הרדמה תוך ורידיים נרקוטים. כך מונעים מצד אחד כאב, ומצד שני מונעים מינון יתר עם השלכותיו השליליות על הנשימה.

 

אתם כאן: דף הבית הרדמה לפי תחום הרדמה בשמנות חולנית