hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

הרדמה לניתוחי חזה - הערכה טרום ניתוחית

 

הערכה טרום ניתוחית בניתוחי חזה

 

הערכה טרום ניתוחית

הערכה טרום ניתוחית- מטרתה-

-          אופטימיזציה של הטיפול לפני הניתוח (למשל תפקודי הריאה עשויים להראות על הפיכות חסימת דרכי האויר הקטנות באמצעות שימוש במרחיבי סימפונות נשאפים- מה שמעיד על צורך בהתחלת הטיפול טרם הניתוח).

-          הערכת סיכון לתחלואה ותמותה לאחר הניתוח.

-          הערכה עד כמה יוכל המטופל לסבול את כריתת הריאה ולבצע תפקודים יומיומיים לאחר כריתת הריאה.

-          הערכה האם יזדקק המטופל להנשמה ממושכת לאחר הניתוח.

מעבר לנושאים הרגילים בהם מתמקדת ההערכה ההרדמתית הקדם ניתוחית , ההערכה לניתוח חזה ובפרט ניתוחי ריאה מתמקדת בשלושה תחומים-

התפקוד המכני של הריאות

בדיקת תפקודי ריאות- lung function test-נפחי הריאה, גמישות הריאה ותנגודת דרכי האויר לזרימה. לרוב נעשית הערכה של תפקודי הריאה הצפויים לאחר הניתוח על סמך נפח הריאה שיכרת.

התפקוד הפרנכימטי (רקמתי) של הריאות

הערכת יעילות שחלוף החמצן והפחמן הדו חמצני ברקמת הריאה- נמדדת על פי ערכי חמצן ופחמן דו חמצני בדם העורקי ועל פי מדידת קיבולת הפעפוע הריאתית – Diffusion capacity. לרוב נעשית גם הערכה של קיבולת הפעפוע הריאתית הצפויה לאחר הניתוח על סמך נפח הריאה שיכרת.

הרזרווה הקרדיורספירטורית

התפקוד המשולב לב-ריאה). פרמטר זה נבדק בד"כ על פי יכולת המטופל לבצע מאמצים (עליה במדרגות, הליכה במשך 6 דקות, מדידת סטורציה במהלך מאמץ). אם לא ניתן להעריך על סמך פרמטרים אלה ניתן לבצע מבחן מאמץ פורמלי.

מאחר וניתוח חזה נחשב בסיכון בינוני בהקשר הלבבי (על פי הנחיות ארגון הקרדיולוגים האמריקאי), חולים בעלי גורמי סיכון לבביים יזדקקו לבירור לבבי נוסף (מבחן מאמץ/אקו לב/צנתור) טרם הניתוח.

בחולים עם מחלת ריאות קשה יתכן צורך גם בהערכת תפקוד הלב והלחץ בעורקי הריאה. הכרת הפרמטרים הללו על ידי המרדים דרושה לצורך המנעות ממצבים במהלך ההרדמה העלולים להחמירם.

הכלים העיקריים להערכה הטרום ניתוחית כוללים בדיקת ההיסטוריה הרפואית, בדיקה גופנית ובדיקות עזר שונות, כולל צילום חזה, הערכת הסבילות למאמצים, ביצוע בדיקת תפקודי ריאה, הערכת רמת החמצן והפחמן הדו חמצני בדם העורקי, מיפוי וונטילציה (אוורור) ופרפוזיה (זילוח דם) של הריאה, יכולת הדיפוזיה בריאה ובדיקת תצרוכת החמצן במהלך מאמץ.

כאמור, ניתן לבצע הערכה של תפקודי הריאה הצפויים לאחר פרוצדורת כריתת הריאה.

מטופל בריא עם סבילות טובה למאמץ אינו זקוק לבירור מיוחד לפני ניתוח כריתת ריאה.

רוב החולים מגיעים לניתוח חזה בשל גידול. גידולים שונים הם בעלי השלכות שונות על הניתוח וההרדמה והערכת החולה עם גידול צריכה להעשות במספר מישורים, כולל-

-          הערכת מיקום הגידול, גודלו והשפעתו על מבנים חשובים סמוכים (למשל, דחיקת קנה הנשימה עלולה ליצור קושי בצנרור הקנה ומצריך הערכות מיוחדת מצד המרדים. דחיקת הלב או כלי דם גדולים עלולה ליצור נפילה בתפוקת הלב ולחץ הדם באינדוקציית ההרדמה וגם היא מצריך הערכות מיוחדת מקדימה),
בדיקות דימות (
CT) נעשות ברוב החולים ומשמשות להערכת מיקום הגידול ומפושטותו

-          הפרעות מטבוליות הנגזרות מהגידול (גידולים שונים מפרישים הורמונים או יוצרים תסמונת פאראנאופלסטית המתבטאת במגוון הפרעות במערכות שונות).

-          הערכת קיום גרורות והשלכותיהן.

-          השפעת הטיפול בגידול- טיפול בכימותרפיה או קרינה עלולים להיות בעלי השלכות על תפקוד הלב (אדריאמיצין) והסיכון למחלה כלילית (קרינה) וכן על תפקוד הריאות (בלאומיצין). המרדים נדרש להעריך את המערכות הללו לצורך הכוונת אמצעי הניטור והטיפול במהלך הניתוח ואחריו.

תרופות קבועות לפני הרדמה

רוב החולים נדרשים להמשיך את הטיפול במרחיבי סימפונות, סטרואידים וטיפולים אחרים במחלת הריאות הבסיסית. על תרופות קבועות לפני הרדמה תוכל/י להרחיב בקישור הבא

אתם כאן: דף הבית הרדמה לפי תחום הרדמה לניתוחי חזה