hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

הרדמה לניתוחי חזה - סיבוכים בניתוחי חזה

 

סיבוכים בניתוחי חזה

סיבוכים נשימתיים

סיבוכים נשימתיים הם השכיחים ביותר לאחר ניתוח חזה (15-20% מהמקרים), הם כוללים דלקת ריאות, ברונכוספזם (הצרות דרכי הנשימה), תמט ריאתי, בצקת ריאות ואי ספיקה נשימתית בתר ניתוחית.
שיעור התמותה בניתוחי חזה הוא 3-4%. מחלות הרקע של המטופל, כולל מחלת ריאות כרונית, גיל מתקדם, עישון כבד, שימוש באלכוהול, ומצב בריאותי כללי ירוד מעלים את הסיכון.
ההערכה הטרום ניתוחית מתמקדת במידה רבה בנסיון להעריך את הסבירות לסיבוכים נשימתיים בתר ניתוחיים ובשיטות לצמצם סיכון זה.
חולים המועמדים לניתוח חזה הם לעיתים קרובות מעשנים כבדים עם מחלה חסימתית כרונית של דרכי הנשימה (
COPD- chronic obstructive pulmonary disease). מחלה זו היא בעלת השלכות משמעותיות על הסיכון הפריאופרטיבי ועל מהלך ההרדמה. חולים אלה צריכים להגיע לניתוח במצב אופטימלי תוך איזון תרופות מרחיבית סימפונות, סטרואידים וטיפולים נוספים (בתאום עם רופא ריאות) וטיפול בזיהומים ריאתיים, בצקת ריאות או תמט ריאתי.
התערבויות שהוכחו כמפחיתות סיכון בחולים בסיכון גבוה שעוברים ניתוח חזה כוללות-

-          פיזיותרפיה נשימתית אינטנסיבית לפני הניתוח (מספר שבועות לפחות לפני הניתוח),

-          הפסקת עישון (לפחות 4 שבועות לפני הניתוח. ככל שמוקדם יותר כך טוב יותר),

-          ושיכוך כאב אפידורלי לניתוח.

התנהלות המרדים במהלך הניתוח בהקשר האמצעים לשליטה על נתיב האויר, שיטת ההנשמה, השימוש בחומרי הרדמה מתאימים, הטיפול בנוזלים, והשליטה בכאב פוסטאופרטיבי (הרדמה משולבת אפידורלית) הינה בעלת ערך רב במניעת סיבוכים נשימתיים בתר ניתוחיים. מחלות לב וכלי דם גם הן מעלות את הסיכון סביב הניתוח. הפרעות בקצב הלב מסוגים מסויימים (בעיקר פרפור פרוזדורים) הן שכיחות למדי לאחר ניתוח כריתת ריאה/מקטע ריאה.

סיבוכים לבביים

סיבוכים לבביים הם הבאים בשכיחותם לאחר ניתוחי חזה. הסיבוכים השכיחים כוללים הפרעות בקצב הלב (בעיקר פרפור פרוזדורים). סיבוכים אחרים כוללים אוטם חריף של שריר הלב (התקף לב), עליה בלחץ הדם הריאתי וכשל של חדר ימין (כפועל יוצא מכריתת ריאה, בחולים המועדים לכך). התנהלות המרדים בהקשר אמצעי הניטור המשמשים במהלך הניתוח והאמצעים לשליטה על הפרמטרים ההמודינמים היא בעלת חשיבות רבה במניעת סיבוכים אלה.

סיבוכים כליתיים

הפרעה בתפקוד הכלייתי תתכן לאחר ניתוח חזה ומהווה גורם סיכון משמעותי לתמותה. גורמי סיכון להפרעה זו כוללים הפרעה כלייתית קיימת מראש, טיפול במשתנים, פנימונקטומי (כריתת ריאה שלמה), דימום תוך ניתוחי, זיהום בתר ניתוחי.

סיבוכי המנח הניתוחי

רוב ניתוחי החזה נעשים במנח לטרלי (Lateral decubitus-שכיבה על הצד). מנח זה כרוך בסיבוכים באם לא ניתנת תשומת לב יתרה לצורת ההשכבה ושימוש באמצעי ריפוד מתאימים.
המעבר לתנוחה לטרלית יכול להוביל לתזוזה של צינור ההנשמה (טובוס) ומצריך הערכה חוזרת של מיקום הצינור ע"י המרדים באמצעות ברונכוסקופ פיבראופטי.
לחץ על העין והאוזן התחתונה במנח זה עלול לגרום נזק לאיברים אלה ועל המרדים לוודא העדר לחץ וריפוד מתאים.
דחיקת הזרוע התחתונה ע"י משקל הגוף עלולה ליצור לחץ על הפלקסוס הברכיאלי (פקעת עצבים השולטת בתנועת ותחושת הגפה העליונה). פגיעה בפקעת עצבית זו תתכן גם ממתיחה של הזרוע העליונה.
נקודות לחץ במנח הלטרלי עלולות לפגוע בזרימת הדם לגפה העליונה ויש לנטר ולרפד בהתאם.
כמו כן, יש לוודא כי עמוד השדרה (מהצוואר ועד העכוז) ישר במהלך השכיבה על הצד על מנת למנוע נזק.
גם הרגליים מועדות לנזק בעצבים (עצב סכיאטי, עצב פרונאלי) עקב מתיחה או דחיקה, ויש לרפדן בהתאם.

קרא/י עוד על סיבוכי הרדמה כללית.

אתם כאן: דף הבית הרדמה לפי תחום הרדמה לניתוחי חזה