hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

הרדמה לתינוקות וילדים

הרדמה לתינוקות וילדים

תינוקות וילדים אינם פשוט מבוגרים קטנים.
האנטומיה והפיזיולוגיה של מערכות רבות בתינוקות ובילדים שונה מהותית מזו של מבוגרים ומשפיעה במידה רבה על ההרדמה. הבדלים מהותיים קיימים גם ברמה הפסיכולוגית ומצריכים הערכות מיוחדת מצד המרדים, צוות חדר הניתוח וההורים.

אתם כאן: דף הבית הרדמה לפי תחום הרדמה לתינוקות וילדים