hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

הרדמה לתינוקות וילדים - מהלך ההרדמה לתינוקות וילדים

 השראת הרדמה כללית לתינוקות וילדים

השראת הרדמה כללית

השראת הרדמה בילד בריא בד"כ המגיע לניתוח אלקטיבי נעשית לרוב בשאיפה של חומרי הרדמה באמצעות מסכת פנים, לעיתים קרובות בנוכחות אחד ההורים בחדר הניתוח. תוך מספר עשרות שניות הילד נרדם, לעיתים תוך כדי תנועות "לוחמניות" או בלתי רצוניות. עם העמקת ההרדמה ההורה מתבקש לצאת מחדר הניתוח בליווי אח/ות. בהמשך מוכנס לו קטטר ורידי והוא ממשיך לקבל חומרי הרדמה דרך הוריד ובשאיפה.

המרדים מבצע צנרור קנה או שמשתמש באביזרים אחרים לשמירת פוטנטיות דרכי האויר. בד"כ נעשית הנשמה מלאכותית באמצעות מנשם מכני. הילד מנוטר באופן קפדני ע"י אמצעי ניטור בדומה למבוגר (לחץ דם, קצב הלב, רוויון החמצן בדם (ראה "חדר הניתוח" "הדקות הראשונות בחדר הניתוח").

שימור ההרדמה (maintenance)

לאחר השראת ההרדמה והשתלטות על נתיב האויר נעשות מספר פעולות שיאפשרו מתן אופטימלי של הרדמה, ייצוב החולה במהלך הפרוצדורה, ומניעת סיבוכים. פעולות אלה כוללות התקנת עירויים נוספים, פריפריים או מרכזיים, לצורך ניטור, מתן נוזלים, מוצרי דם ותרופות, חיבור אמצעי ניטור נוספים, וחיבור אמצעי חימום. מתן חומרי הרדמה במהלך ניתוח הוא מתמשך ודינמי, סוג חומרי ההרדמה ומינונם נקבע על פי גיל הילד, מאפייניו הפיזיים, מחלות הרקע שלו, סוג הפרוצדורה והשינויים הפיזיולוגים הנדרשים במהלך הפרוצדורה לצורך הצלחתה (למשל, ניתוחים מסויימים דורשים שמירת לחץ דם נמוך למניעת דימום). עוד על מהלך ההרדמה תוכלו לקרוא תחת "חדר הניתוח".

 

אתם כאן: דף הבית הרדמה לפי תחום הרדמה לתינוקות וילדים