hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

הרדמה לניתוחי לב - שימור ההרדמה

שימור הרדמה (maintenance) בניתוחי לב

 

שימור ההרדמה- Maintenance

לאחר תחילת עבודת מכונת לב ריאה מונח חסם (קלמפ- clamp) על אבי העורקים על מנת למנוע חזרת דם לכיוון שדה הניתוח (מיקום הנחת החסם תלויה בסוג הניתוח). החסם מונע הגעת דם לעורקים הכליליים המספקים את הלב עצמו ועל כן נדרשות פעולות המצמצמות למינימום את צריכת החמצן של הלב ובכך מונעות פגיעה בו במהלך תקופת הנחת הקלמפ. שיטות אלה כוללות שימוש בתמיסת קרדיופלגיה שחודרת לעורקים הכליליים ולמעשה גורמת להפסקת הפעילות החשמלית של הלב. קירור תמיסה זו גם תורם להורדת צריכת החמצן הלבבית. הפחתת צריכת החמצן הלבבית מאפשרת כ-20-40 דקות של העדר אספקת דם ללב, במהלך זמן זה יש להשלים את חלק הניתוח המצריך קלמפ על אבי העורקים. במצבים מסויימים תמיסת הקרדיופלגיה מוזלפת בדרך אלטרנטיבית (דרך הסינוס הקורונרי, בכיוון רטרוגרדי, כלומר זרימה הפוכה מהזרימה הטבעית).

במהלך פעילות מכונת הלב ריאה ישנו מעקב תדיר אחר רמות החמצן והפחמן הדו חמצני בדם, רמת האלקטרוליטים (נתרן, אשלגן), מצב החומצה-בסיס בדם, רמת ההמוגלובין, רמת הגלוקוז ולחצי הדם.

חומרי הרדמה ממשיכים להנתן דרך מכונת הלב ריאה בצורת אדי חומרי הרדמה וחומרים תוך ורידיים. מתן החומרים קשור בין השאר להגנה מהשפעות חוסר חמצן למוח וללב . מתן החומרים מותאם לרמת הגירוי הכירורגי והשפעות אחרות המעלות או מורידות את המינון הדרוש של חומרי ההרדמה השונים (למשל טמפרטורת גוף).

הורדת טמפרטורת הגוף  מאפשרת הגנה על המוח תוך השימוש במכונת לב ריאה (במהלך הפסקה מוחלטת של זרימת הדם בניתוחים מסויימים מגיעים לטמפרטורות נמוכות מאד).

 

אתם כאן: דף הבית הרדמה לפי תחום הרדמה לניתוחי לב