hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

הרדמה באורולוגיה

 הרדמה לפרוצדורות אורולוגיות

הכליה ומערכת השתן הינן מערכות קריטיות לגוף ומאפשרות איזון מאזן הנוזלים והאלקטרוליטים בגוף, סילוק תוצרי לוואי מטבוליים, פינוי טוקסינים ותרופות, והפרשת הורמונים חיוניים. בעיות אורולוגיות המצריכות ניתוח מלוות לעיתים קרובות בהפרעה בתפקוד הכליה. להפרעה בתפקוד הכליה ישנה משמעות גדולה עבור המרדים, הן בבחירת חומרי ההרדמה והתאמת ההרדמה למטופל והן באופטימיזציה של הפרמטרים השונים על מנת לשמר את תפקוד הכליה במהלך הניתוח ולאחריו.

הפרוצדורות והניתוחים האורולוגים הנפוצים על השלכותיהם ההרדמתיות יפורטו להלן.

אתם כאן: דף הבית הרדמה לפי תחום הרדמה באורולוגיה