hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

אמצעי ניטור בהרדמה - ניטור מערכת עצב-שריר

ניטור מערכת עצב שריר

 

הרדמה מצריכה לעיתים קרובות שימוש בחומרי מרפי שרירים (muscle relaxants) מסוגים שונים. מרפי השרירים משמשים לצורך הקלת ביצוע צנרור קנה, לשיפור חשיפת השדה הניתוחי, ולהבטחת העדר תנועה בניתוחים מסויימים. חזרה של תפקוד השרירים מחוייב בהערת החולה והוצאת צינור ההנשמה לצורך הבטחת פעולת נשימה תקינה, ולצורך שמירה על נתיב האויר פתוח. חשיבות הערכת תפקוד השרירים עולה בחולים הסובלים ממחלות שריר בהם תפקוד השרירים לקוי עוד לפני מתן חומרים מרפי שרירים.
הערכה של תפקוד השרירים מתאפשרת הן בהערכה קלינית והן באמצעות מכשיר המגרה את השריר להתכווצות.

-הערכה קלינית- הערכה זו הינה פחות מדויקת לעומת השימוש ב-nerve stimulator. היא כוללת הערכה וויזואלית או במישוש של פעולות המטופל- כגון הרמת ראש, לחיצת יד, תפיסת כפיס עץ באמצעות השיניים, ועוד.

Nerve stimulator-- מכשיר זה מאפשר הערכת תפקוד השרירים באזורים שונים בגוף [השכיח בינהם- שריר ה- adductor policis- השריר המקרב של האגודל. שרירים אחרים הם השריר סביב העין (orbicularis oculi), השריר המרים את הגבה (corrugator supercilli) או שרירי כף הרגל]. פולס חשמלי מופעל על העצב המפעיל את השריר (במקרה של השריר המקרב של האגודל- העצב האולנרי). הפעלת הפולס נעשית באמצעות הדבקת מדבקות על פני העור שמעל העצב. הפעלת העצב מגרה את השריר, שמתכווץ. מידת ההתכווצות ניתנת להערכה באמצעים שונים. שיטות שונות לגירוי השריר מאפשרות הערכת תפקוד השריר במהלך השלבים השונים של פעולת מרפי השרירים.

nerve stimulator- מגרה עצב חשמלי