hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

אמצעי ניטור בהרדמה - ניטור מערכת הלב וכלי הדם

ניטור המערכת הקרדיווסקולרית-קטטר פולשני למדידת לחץ דם המשכית-
Invasive blood pressure- מדידת לחץ דם המשכית באמצעות קטטר המוחדר לאחד מעורקי הגוף נדרשת כאשר צפויים במהלך ההרדמה שינויים מהירים בלחץ הדם המחייבים תגובה מהירה, בד"כ בחולים מורכבים עם מחלות לב וכלי דם וכן בפרוצדורות מורכבות וממושכות. מערכת המדידה מאפשרת גם לקיחת דגימות דם עורקיות להערכת רמת הגזים, האלקטרוליטים, המוגלובין ולקטט בדם העורקי. האתר הנפוץ ביותר להחדרת הקטטר העורקי הוא העורק הרדיאלי בשורש כף היד.

אתרים אלטרנטיבים כוללים את העורק האולנרי בשורש כף היד, העורק הברכיאלי באזור המרפק או בזרוע, העורק הפמורלי במפשעה, או הדורסליס פדיס בגב כף הרגל. 

העקומה ההמשכית המתקבלת מדידת לחץ הדם ההמשכית טומנת בחובה רמזים רבים על המצב ההמודינמי של החולה, כולל סטטוס הנוזלים והפרעות שונות בתפקוד הלב וכלי הדם.

-קטטר ורידי מרכזי-Central venous catheter- קטטר המוחדר לוריד מרכזי נדרש לצורך מתן תרופות מכווצות כלי דם פוטנטיות (מחשש לפעפוע התרופה במתן בוריד פריפרי ונזק איסכמי לרקמות), לצורך מתן נוזלים בקצב מהיר (בעיקר באמצעות קטטרים ורידיים בעלי קוטר עבה), וכן לצורך מדידת לחצים ורידיים ולקיחת דגימות דם ורידיות (למשל הערכת רוויון החמצן הורידי המרכזי-מדד המשמש בהערכת מצבי שוק). הקטטר הורידי המרכזי מוחדר בתנאים סטרילים אל הווריד הג'וגולרי הפנימי או החיצוני בצוואר, הווריד הסבקלוויאני מתחת לעצם הבריח, או הווריד הפמורלי במפשעה. סיבוכים של הפרוצדורה הזו כוללים זיהום מקומי או סיסטמי (יותר בורידים הפמורלים), פנימוטורקס (יותר בוריד הסבקלוויאני/ג'וגולרי), דימום ודיקור שגוי של עורק, ופגיעה במבנים עצביים סמוכים. מרדימים רבים מבצעים את החדרת הקטטר הורידי המרכזי בסיוע אולטראסאונד, המסייע בצמצום הסיבוכים.

 

-קטטר בעורק הריאה- Pulmonary artery catheter-PAC- מדובר בקטטר ארוך המוחדר לעורק הריאה דרך וריד מרכזי. הקטטר עובר דרך מדורי הלב הימניים (עליה ימנית וחדר ימני) ומשך אל עורק הריאה. קטטר זה מאפשר מדידה המשכית של הלחצים בעליה הימנית, בחדר הימני ובעורק הריאה וכן מדידת pulmonary wedge pressure ע"י ניפוח בלונית קטנה בקצה הקטטר- לחץ הנותן הערכה של הלחצים בעליה השמאלית של הלב. בנוסף לכך אמצעי זה מאפשר מדידת תפוקת הלב בשיטת תרמודילוציה, וכן מדידת טמפרטורת הדם. שימוש בקטטר עורק הריאה נעשה בחולים מורכבים עם הפרעה קשה בתפקוד הלב, תפקוד המסתמים או עליה קשה בלחץ העורקי הריאתי, בעיקר בניתוחי לב, אך גם בניתוחים מורכבים אחרים ובמתאר הפוסט-אופרטיבי. הפרמטרים הרבים הנגזרים מכלי זה מאפשרים הכוונה של הטיפול בהתאם לפרמטרים הפיזיולוגים של המטופל.

קטטר swan ganz

קטטר swan ganz לאחר שהוחדר לווריד הג'וגולרי מימין ומחובר למערכת ניטור לחצים

 

TEE- Trans-esophageal echocardiography-- מתמר אקו מוארך דמוי צינור המוחדר אל הוושט של המטופל תחת הרדמה כללית או סדציה, ומאפשר הערכת תפקוד הלב ומסתמי הלב בזמן אמת. מתמר האקו נותן תמונה דו מימדית ואף תלת מימדית של מרכיבי הלב. אמצעי זה משמש לעיתים קרובות מאד את המרדים בניתוחי לב או בניתוחים אחרים כאשר מדובר בחולים מורכבים. אמצעי זה מאפשר אבחון מהיר של הפרעות המודינמיות ומתן טיפול מתאים (נוזלים, חומרים אינוטרופים התומכים בהתכווצות הלב, חומרים מכווצי כלי דם וכו').

מתמר TEE המוחדר לוושט

 

מוניטור TEE

Precordial echo-- מתמר אקו פרהקורדיאלי הינו מתמר המודבק במהלך הניתוח על חזה המטופל, מול הלב. המתמר מתרגם את תנועת הדם במדורי הלב לגלי קול. מכשיר זה משמש את המרדים לזיהוי מוקדם ומדויק של תסחיפי אויר (אויר החודר דרך השדה הניתוחי אל מערכת כלי הדם הורידיים המתנקזים אל הלב), בעיקר בניתוחים המועדים לכך (למשל ניתוחי ראש במנח ישיבה). סיבוך מסוכן זה מחייב זיהוי מהיר וטיפול מיידי הכולל שינוי מנח החולה למניעת כניסת אויר נוסף, שאיבת אויר ממדורי הלב הימניים באמצעות קטטר ורידי מרכזי, מתן 100% חמצן, ותמיכה באינוטרופים/ווזופרסורים.

Vigileo, PICCO, NICOM Chitaa-- אמצעים רבים ומגוונים נוספים קיימים לצורך ניטור המודינמי, תוך התמקדות בתפוקת הלב, ומידת התגובתיות למתן נוזלים (כלומר, עד כמה מתן נוזלים ישפר את מצב החולה). מרכזים רפואיים שונים עושים שימוש במכשירים שונים בהקשר זה.