hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

מחלות רקע והרדמה בילדים - מחלות אנדוקריניות

 

מחלות מטבוליות/אנדוקריניות

סכרת- Diabetes mellitus

סכרת הינה הבעיה האנדוקרינית השכיחה ביותר בילדים. מדובר בד"כ בהפרעה בייצור האינסולין (סכרת מסוג 1) אם כי לאחרונה חלה עליה בשכיחות סכרת מסוג 2 בילדים (תנגודת לאינסולין) עקב עליה בהשמנה בקרב ילדים. סיבוכי מחלת הסכרת במערכת הלב, כלי הדם, הכליות, ומערכות נוספות אינן רלוונטיות בתקופת הילדים ועיקר הטיפול סביב הניתוח נוגע לאיזון רמת הסוכר בדם.
הערכה קדם ניתוחית צריכה לכלול השגת מידע מקיף על מינון האינסולין ואופן המתן. זמני הצום טרם הניתוח זהים בחולי סכרת אך יש לשאוף לתזמן את המקרים כמקרים ראשונים על מנת לצמצם את תקופת הצום למניעת היפוגליקמיה (ירידה ברמת הסוכר בדם). ישנן מספר שיטות לשליטה על רמת הגלוקוז בדם סביב הניתוח, תלוי באופי המחלה והטיפול שניתן לה סוג ונרחבות הניתוח. הטיפול נע מהפסקת הטיפול באינסולין ביום הניתוח והשבתו ברגע שניתן לצרוך הזנה פומית (בניתוחים קטנים) ועד למתן עירוי מתמשך של גלוקוז ובנוסף אינסולין (בניתוחים גדולים). לרוב ידרש ביצוע של מספר בדיקות לרמת הגלוקוז טרם הניתוח, במהלכו ואחריו, וטיפול באינסולין בהתאם.