hardama.com

anesthesiologists rating
forum
anesthesiologists toolbox
complications in anesthesia
anesthesia by subspecialties
my anesthesia
types of anesthesia
anesthesia workup
what is anesthesia
who is the anesthesiologist

התאוששות

קבלה ליחידת ההתאוששות

קבלה ליחידת ההתאוששות

טיפול בכאב לאחר ניתוח

טיפול בכאב לאחר הניתוח

סיבוכים בהתאוששות

סיבוכים בהתאוששות

שחרור מיחידת ההתאוששות

שחרור מיחידת ההתאוששות

 

חדר הניתוח

חדר הניתוח הוא מכונה מורכבת ומשומנת שמטרתה ביצוע מיטבי של הפרוצדורה הכירורגית במינימום טעויות ותקלות. הכניסה למערך חדריהניתוחמתחיל מאולם הקבלה בו תעברו תהליך קליטה קצר ע"י אחות הקבלה והגורמים המשתתפים בניתוח. בשלב הבא תכנסו לחדר הניתוח. גם פה התהליך מורכב משלבים עליהם תוכלו לקרוא בפירוט בדפים הבאים.  

קבלה לחדר הניתוח

קבלה לחדר הניתוח

פסק זמן

"פסק זמן"

הדקות הראשונות בחדר הניתוח

הדקות הראשונות בחדר הניתוח

ארגז הכלים של המרדים

ארגז הכלים של המרדים

מהלך ההרדמה

מהלך ההרדמה

התעוררות

התעוררות

 

סיבוכים בהרדמה

סיבוכים בהרדמה

טרום ניתוח

המהלך הטרום ניתוחי מתחיל באינדיקציה לפרוצדורה/ניתוח, וממשיך בתהליך שכולל את המפגש הטרום ניתוחי עם הרופא המרדים שממנו נגזרים ההכנות לפני הניתוח, הנחיות לצום לפני ניתוח, התאמת הטיפול התרופתי וההתייחסות למצבים מיוחדים בהקשר ההרדמתי. תוכלו לקרוא על כך בפירוט בדפים הבאים:

המפגש הטרום ניתוחי

המפגש הטרום ניתוחי

מחלות רקע והרדמה

מחלות רקע והרדמה

טופס ההסכמה להרדמה 

טופס הסכמה להרדמה

תרופות קבועות לפני הרדמה

תרופות קבועות לפני הרדמה

צום לפני הרדמה

צום לפני הרדמה

מצבים מיוחדים

מצבים מיוחדים בהרדמה