hardama.com

מאמרים

סיבוכים בהרדמה איזורית - סיבוכי הרדמה איזורית היקפית

 

סיבוכי הרדמה איזורית היקפית (פריפרית)

שיעור הסיבוכים הכללי הוא נמוך מאד ועומד על כ- 8 ל- 10000.

שיעור הסיבוכים מצטמצם ע"י בחירה סלקטיבית של החולים המתאימים לחסם עצבי, ע"י אופן ביצוע החסם העצבי (למשל הכוונת אולטרא-סאונד) וע"י התאמת ריכוז, מינון וסוג חומר ההרדמה.

-          כשל החסם העצבי- ישנם מצבים בהם החסם העצבי אינו פועל . הגורמים לכך קשורים לטכניקת הביצוע, מאפיינים אנטומים, פיזיולוגים ופרמקולוגים. במקרה זה ידרש ביצוע חוזר של החסם או בחירה בשיטות הרדמה חלופיות. 

-          כאב באזור ההזרקה והווצרות המאטומה (שטף דם) סביב אתר ההזרקה- מדובר בסיבוך מינורי, כפי שעלול לקרות בדקירה לצורך בדיקת דם פשוטה.

-          טוקסיות (רעילות) של חומרי הרדמה מקומית- מדובר בסיבוך נדיר התלוי בסוג חומר ההרדמה, מינונו, ריכוזו ואתר ההזרקה. לרוב הטוקסיות נובעת מהזרקה בטעות למערכת הדם במקום הסננה סביב העצב. הזרקה זו גורמת לריכוזים גבוהים של חומרי הרדמה בדם ועלולה להביא להפרעות נוירולוגיות כגון פרכוסים ואבדן הכרה והפרעות במערכת הלב וכלי הדם כגון הפרעות בקצב הלב עד כדי דום לב. הסיכון הזה פוחת ע"י שימוש בהכוונת אולטראסאונד לביצוע החסם העצבי. טוקסיות יכולה להווצר גם מהזרקה של מינון וריכוז מוגבר של חומר הרדמה מקומית לאתרים המועדים לספיגה מוגברת למערכת הדם.

-          התפשטות חומר ההרדמה למבנים עצביים לא מתוכננים. למשל חסם עצבי אינטרסקלני יוצר לעיתים קרובות חסם גם של העצב הפרני המעצבב את הסרעפת. בחולים עם מחלת ריאות הדבר יכול להתבטא באי ספיקה נשימתית. חסם עצבי זה עלול גם להתפשט אל חוט השדרה ואף לגזע המוח ולגרום לשינויים משמעותיים נשימתיים והמודינמים.

-          פגיעה עצבית- מדובר בשכיחות של 0.1-1%> כשרוב רובם של המקרים הם מינורים וחולפים. במקרים נדירים ביותר יתכנו סינדרומי כאב כרוני. לרוב הפגיעה נובעת מהזרקת חומר הרדמה לתוך העצב (במקום סביבו) או מפגיעה עצבית מהמחט.

-          דימום- שימוש בנוגדי קרישה ע"י המטופל מהווה התוויית נגד יחסית לביצוע חסם עצבי ונתון לשיקול דעתו של המרדים.

-          זיהום- זיהום סיסטמי או מקומי באתר ההזרקה מהווה התוויית נגד יחסית לביצוע החסם העצבי. זיהום יתכן במקרים נדירים מחדירת גורם מזהם דרך אתר ההזרקה.

-          ביצוע חסם עצבי בחולים הסובלים ממחלה נוירולוגית הוא עניין שבמחלוקת.

 

 

שתף...

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
אתם כאן: דף הבית