hardama.com

מאמרים

מחלות רקע והרדמה במבוגרים

 

 

מחלות רקע של המטופל משפיעות באופן משמעותי מאד על ההרדמה, ולהפך, ההרדמה משפיעה באופן משמעותי על מחלות שונות. המפגש הטרום ניתוחי מאפשר למרדים להכיר את המטופל ואת מחלות הרקע שלו ולתכנן את ההרדמה בהתאם.

בדפים הבאים יפורטו מגוון מחלות רקע, המחולקות לפי מערכות הגוף, והשלכותיהן על ההרדמה.

 

אתם כאן: דף הבית