hardama.com

מאמרים

הרדמה לניתוחים אורטופדים-גפה עליונה - ניתוחי כתף

ניתוחי כתף- Shoulder surgery

 

ארתרוסקופיה של הכתף- אי יציבות של הכתף

התוויות-אי יציבות של הכתף (פריקות כתף חוזרות),

פריקה קדמית או אחורית של הכתף- shoulder dislocation

 

הניתוח-שחזור ה- labrum ועיגונו ע"י תפרים לעצם (glenoid).

מנח-head elevated semi-supine position

סוג הרדמה- הרדמה כללית עם או בלי חסם עצבי אינטר-סקלני לצורך שיכוך כאב פוסטאופרטיבי.  אופציה אחרת- הרדמה אזורית (חסם עצבי אינטר-סקלני) לבד או בשילוב סדציה.

טיפול בכאב בתר ניתוחי (פוסטאופרטיבי)-חסם עצבי אינטר-סקלני עם או בלי קטטר למתן המשכי של חומרים מאלחשים. תרופות משככות כאב נרקוטיות ושאינן נרקוטיות . קרא/י עוד על טיפול בכאב בתר ניתוחי

סיבוכים- זיהום, פגיעה בכלי דם או במבנים עצביים (בעיקר עצב אקסילרי), כשל הניתוח, כתף קפואה (frozen shoulder). תסחיף אויר. סיבוכי המנח. סיבוכי הרדמה כללית או אזורית .

 

ניתוח פתוח לתיקון אי יציבות של הכתף- Capsular shift

התוויות-פריקות חוזרות של הכתף כתוצאה מנזק בלתי הפיך לקופסית מרפק הכתף.

הניתוח-הידוק קופסית מפרק הכתף. לאחר הניתוח הזרוע מקובעת באמצעות חגורה ייעודית.

מנח- head elevated semi-supine position

סוג הרדמה- הרדמה כללית עם או בלי חסם עצבי אינטר-סקלני לצורך שיכוך כאב פוסטאופרטיבי.  אופציה אחרת- הרדמה אזורית (חסם עצבי אינטר-סקלני) לבד או בשילוב סדציה.

טיפול בכאב בתר ניתוחי (פוסטאופרטיבי)- חסם עצבי אינטר-סקלני עם או בלי קטטר למתן המשכי של חומרים מאלחשים. תרופות משככות כאב נרקוטיות ושאינן נרקוטיות .קרא/י עוד על טיפול בכאב בתר ניתוחי.

סיבוכים-זיהום, פגיעה בכלי דם או במבנים עצביים. תסחיף אויר.  סיבוכי המנח. סיבוכי הרדמה כללית או אזורית .

 

ארתרוסקופיה של הכתף- קרע של rotator cuff

התוויות-קרע של rotator cuff (בד"כ גיד ה- supraspinatus וחלק קדמי של ה- infraspinatus).

קרע של ה- rotator cuff- Rotator cuff tear

הניתוח-הטריה של הקרע וחיבור מחדש של הגיד לראש עצם ההמורוס (לגבשושית הגדולה) באמצעים עוגנים. הגישה הרווחת כיום הינה הגישה הלפרוסקופית.

מנח-head elevated semi-supine position

סוג הרדמה- הרדמה כללית עם או בלי חסם עצבי אינטר-סקלני לצורך שיכוך כאב פוסטאופרטיבי.  אופציה אחרת- הרדמה אזורית (חסם עצבי אינטר-סקלני ) לבד או בשילוב סדציה.

טיפול בכאב בתר ניתוחי (פוסטאופרטיבי)-חסם עצבי אינטר-סקלני עם או בלי קטטר למתן המשכי של חומרים מאלחשים. תרופות משככות כאב נרקוטיות ושאינן נרקוטיות . קרא/י עוד על טיפול בכאב בתר ניתוחי

סיבוכים- זיהום, פגיעה בכלי דם או במבנים עצביים (בעיקר עצב אקסילרי), כשל הניתוח, כתף קפואה (frozen shoulder). תסחיף אויר. סיבוכי המנח. סיבוכי הרדמה כללית או אזורית .

 

ניתוח פתוח לתיקון קרע rotator cuff

התוויות-קרע משמעותי (מעל 5 סמ') של rotator cuff (בד"כ גיד ה- supraspinatus וחלק קדמי של ה- infraspinatus), מידה משמעותית של משיכת הגיד (רטרקציה) (מעל 3 סמ'), או כשלון של הטיפול הארתרוסקופי.

הניתוח-הטריה של הקרע וחיבור מחדש של הגיד לראש עצם ההמורוס (לגבשושית הגדולה) באמצעים עוגנים.

מנח-head elevated semi-supine position

סוג הרדמה- הרדמה כללית עם או בלי חסם עצבי אינטר-סקלני לצורך שיכוך כאב פוסטאופרטיבי.  אופציה אחרת- הרדמה אזורית (חסם עצבי אינטר-סקלני) לבד או בשילוב סדציה.

טיפול בכאב פוסטאופרטיבי-חסם עצבי אינטר-סקלני עם או בלי קטטר למתן המשכי של חומרים מאלחשים. תרופות משככות כאב נרקוטיות ושאינן נרקוטיות .

סיבוכים- זיהום, פגיעה בכלי דם או במבנים עצביים (בעיקר עצב אקסילרי), כשל הניתוח, כתף קפואה (frozen shoulder). תסחיף אויר. סיבוכי המנח. סיבוכי הרדמה כללית או אזורית .

 

אתם כאן: דף הבית