hardama.com

מאמרים

מחלות רקע והרדמה במבוגרים - גידולים ממאירים

 

 

גידולים ממאירים

השפעות הגידול

גידולים ממאירים עלולים להיות גורם מכריע בהרדמה. יש לבחון כל גידול במספר היבטים-
מיקום הגידול ולחץ על איברים סמוכים- למשל גידול צווארי הלוחץ על קנה הנשימה או גידול בחזה הקדמי או בריאות עלול לסכן את נתיב האויר ולהשפיע על התפקוד הנשימתי ומצריך הערכות מיוחדת של המרדים בהיבט צנרור הקנה (למשל אינטובציה בעירות) ובהיבט ההשפעות ההמודינמיות סביב השריית ההרדמה (גידול בחזה הקדמי יכול ללחוץ על מדורי הלב וכלי הדם הגדולים לאחר השריית ההרדמה ולסכן בנפילת לחץ דם).
מצבים אלה מזוהים בד"כ טרם ההרדמה באמצעות בדיקות דימות (
CT, MRI ), ולעיתים נדרשות בדיקות נוספות כגון תפקודי ריאות או אקו לב להערכת השפעת המסה הגידולית על הלב, נתיב האויר והריאות.
גרורות גידוליות עלולות להופיע באיברים שונים, הרלוונטים להרדמה, כגון הריאות, המוח, הכבד וכו'. בדיקות רלוונטיות תדרשנה טרם ההרדמה להערכת תפקוד האיברים הללו.
גידולים מסויימים מפרישים חומרים והורמונים בעלי השפעה על מערכות שונות בגוף. למשל, ישנם גידולים המפרישים הורמונים כגון
TSH או ACTH המעלים את רמות הורמון בלוטת התריס, או רמות הגלוקוקורטיקואידים, בהתאמה. מצבים אלה מצריכים בדיקות דם להערכת רמות ההורמונים והשפעותיהם, טיפול ואיזון טרם ההרדמה, והתאמת ההרדמה.
טיפולים שונים בגידולים עלולים להשפיע מאד על ההרדמה- ראה שני הסעיפים הבאים.

 

טיפול בהקרנה - Radiotherapy

טיפול הקרנתי לגידול הוא לרוב אינו ממוקד אך ורק לגידול אלא משפיע גם על רקמות סביבו. ההשפעה הינה ארוכת טווח ועלולה לגרום הפרעה בתפקוד איבר (למשל הלב) ושינויים עוריים. קרינה לצוואר עלולה ליצור שינויים בנתיב האויר ושינויים עוריים שיקשו על צנרור קנה. שינויים אלה מצריכים הערכה קפדנית טרם ההרדמה והערכות מתאימה של המרדים לצנרור קנה באמצעים אלטרנטיבים (למשל צנרור קנה בעירות).
הקרנה לחזה מעלה את הסיכון למחלה של כלי הדם הכליליים (המספקים את הלב) ועל כן מצריכה בירור לבבי טרום הרדמתי מקיף (למשל ע"י בדיקת אקו לב במאמץ) ובהתאם אמצעי הניטור והטיפול ההרדמתי.

 

טיפול כימותרפי - Chemotherapy

טיפולים כימותרפים מסויימים הם בעלי השלכות על איברים שונים הרלוונטים להרדמה (למשל אדריאהמיצין- עלול לפגוע בתפקוד הלב ומצריך בדיקת אקו לב לפני ואחרי הטיפול הכימותרפי, בלאומיצין היא כימותרפיה הפוגעת בתפקוד הריאות והופכת אותן לרגישות לאחוז חמצן גבוה, מיתומיצין עלול לפגוע בתפקוד הכליות). על כן נדרשת הערכה ספציפית לאיברים הרלוונטים טרם ההרדמה והתאמת סוג ההרדמה והניטור התוך ניתוחי למצב החולה.

 

אתם כאן: דף הבית