hardama.com

מאמרים

מחלות רקע והרדמה במבוגרים - מחלות שלד

 

 

מחלות שלד

אוסטאוארת'ריטיס- Osteoarthritis

הרדמה כרוכה באבדן טונוס השרירים והרפלקסים ההגנתיים של החולה. כך, החולה אינו מסוגל להגן על גופו ממתיחות, חבלות ושברים. השכבת החולה על שולחן הניתוחים כרוכה לעיתים בהשגת מנח בקצות טווחי התנועה, דבר שעלול לגרום נזק במידה ולא נעשה בצורה מבוקרת תוך שימוש בכל אמצעי הזהירות הכוללים אמצעי ריפוד, המנעות מנקודות לחץ באיזורים רגישים, פיזור אחיד ככל שניתן של המשקל, והגבלת הזמן במנחים לא פיזיולוגים. חולים הסובלים מאוסטאוארת'ריטיס עשויים לסבול מהגבלה בטווחי תנועות המפרקים, מה שעלול להקשות על השגת מנח מתאים לניתוח. מקרים אלה מצריכים התייחסות מיוחדת לאמצעים לריפוד והשכבה נכונה במהלך הניתוח על מנת להמנע מנזק למפרקים, עצמות, רקמות רכות ועצבים.

 

אוסטאופורוזיס-Osteoporosis

הרדמה כרוכה באבדן טונוס השרירים והרפלקסים ההגנתיים של החולה. כך, החולה אינו מסוגל להגן על גופו ממתיחות, חבלות ושברים. השכבת החולה על שולחן הניתוחים כרוכה לעיתים בהשגת מנח בקצות טווחי התנועה, דבר שעלול לגרום נזק במידה ולא נעשה בצורה מבוקרת תוך שימוש בכל אמצעי הזהירות הכוללים אמצעי ריפוד, המנעות מנקודות לחץ באיזורים רגישים, פיזור אחיד ככל שניתן של המשקל, והגבלת הזמן במנחים לא פיזיולוגים. אוסטאופורוזיס הינה ירידה בצפיפות העצם המובילה למועדות לשברים. מקרים אלה מצריכים התייחסות מיוחדת לאמצעים לריפוד והשכבה נכונה במהלך הניתוח על מנת להמנע מנזק למפרקים, עצמות, רקמות רכות ועצבים.

 

אתם כאן: דף הבית