hardama.com

מאמרים

הרדמה לניתוחי עיניים בתינוקות וילדים - פתיחת תעלת דמעות חסומה


פתיחת תעלת דמעות חסומה- lacrimal duct procedure /Dacryocystorhinostomy

חסימה/הצרות של תעלת הדמעות (nasolacrimal duct stenosis) שכיחה יחסית בתינוקות וילדים.

פתיחת התעלות באמצעות תיל דק היא פרוצדורה קצרה שנעשית בהרדמה כללית. אבטחת נתיב האויר נעשית בד"כ באמצעות LMA-Laryngeal Mask Airwayקרא עוד....

במידה ופרוצדורה זו נכשלת, נעשית Dacrocystorhinostomy שהיא פרוצדורה ממושכת יותר המצריכה אבטוח נתיב האויר בצנרור קנה.

בשתי הפרוצדורות יכולים להצטבר דם והפרשות בחלל הלוע. אלה עלולים לזלוג לכיוון מיתרי הקול ולגרות לרינגוספזם (סגירת מיתרי הקול ודום נשימה חסימתי). המרדים נדרש להשיג מנח שימנע את זליגת ההפרשות לכיוון מיתרי הקול, להניח פד בתוך חלל הלוע טרם תחילת הפרוצדורה לספיגת ההפרשות, ולבצע שאיבת ההפרשות לפני הוצאת צינור ההנשמה.

הטיפול בכאב בתר ניתוחי מבוסס על תרופות תוך ורידיות נרקוטיות ושאינן נרקוטיות (למשל אקמול).

סיבוכים- סיבוכי הרדמה כללית.

אתם כאן: דף הבית