hardama.com

מאמרים

ניתוחי הפה והלוע בילדים - ניתוח ללשון קשורה

ניתוח ללשון קשורה- Division of tongue tie

"לשון קשורה" משפיעה על יכולת ההנקה של התינוק ועל התפתחות השפה. הפרוצדורה קצרה אך מאתגרת מבחינה הרדמתית עקב היות נתיב האויר השדה המנותח ועקב הגירוי המשמעותי במהלך הפרוצדורה, דבר שעלול לגרום ללרינגוספזם במידה ולא הושגה הרדמה עמוקה מספיק. לעיתים לא קרובות יתכן דימום באזור החתך. נתיב האויר מאובטח בד"כ עם LMA או שנעשה שימוש במסכה בלבד תוך פינוי נתיב האויר בזמן החתך.

סיבוכים- זיהום, דימום, סיבוכי הרדמה כללית.

אתם כאן: דף הבית