hardama.com

anesthesia subspecialties

forum

anesthesia-road2

דירוג מרדימים

types of anesthesia

anesthesia complications

The anesthesiologist

Anesthesiologist's tools

What is anesthesia?

My anesthesia

סיבוכים בהרדמהסיבוכים רבים עלולים להווצר במהלך הרדמה ולאחריה, חלקם שכיחים יותר וחלקם נדירים.

מרדים טוב - מתפקידו לצמצם למינימום את הסיבוכים ולגלות מיומנות בטיפול נאות בהם תוך צמצום הנזק לחולה.

בהמשך יפורטו הסיבוכים השונים על פי מערכות הגוף.

 

אתם כאן: דף הבית מסלול ההרדמה חדר הניתוח סיבוכים בהרדמה כללית