hardama.com

anesthesia subspecialties

forum

anesthesia-road2

דירוג מרדימים

types of anesthesia

anesthesia complications

The anesthesiologist

Anesthesiologist's tools

What is anesthesia?

My anesthesia

תנאים לשימוש באתר הרדמה

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע רפואי כללי ואינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא מרדים או איש מקצוע אחר.
 
מטרתם של התכנים והמאמרים באתר היא להרחיב את בסיס הידע שלכם בנושאים שונים הקשורים להרדמה ולניתוח והם אינם מחליפים פנייה לאיש מקצוע מוסמך.

התכנים עשויים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב. כמו כן, עשויים התכנים להיות תלויים בנסיבות העובדתיות של מקרה מסוים ויש להתייחס אליהם בזהירות הנדרשת.

אין להסתמך על מידע המופיע באתר לשם החלטה על טיפול רפואי כלשהו והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.

אתר www.hardama.com והגורמים המפעילים את האתר לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, גופני, כספי או אחר, שייגרם למשתמש עקב שימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר.

אתר www.hardama.com מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים והמידע הקיימים באתר. אך אתר www.hardama.com יהיה רשאי להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר.

 

שתף...

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
אתם כאן: דף הבית הבהרה משפטית הבהרה משפטית-תנאים לשימוש באתר הרדמה